English Nederlands

stamp-schuin

Over ons

Meer dan 20 wetenschappelijke trainers en acteurs!

ElroyCOM Training is een door het CRKBO erkende onderwijsinstelling, die al 15 jaar training, intervisie en personal coaching biedt op het gebied van communicatie en management. We zijn volledig gespecialiseerd in het trainen van wetenschappers, binnen en buiten de academia. Zowel onze trainers als onze acteurs – in totaal meer dan 20 professionals – hebben dan ook een wetenschappelijke opleiding afgerond, en zijn drs. of dr. Wij weten dus welke specifieke context en problemen een PhD-student, postdoc, UD, UHD of hoogleraar ervaart, wat toepasbare literatuur is en welke modellen wel of niet werken. Wij trainen in het Nederlands en Engels.

Wat bieden wij?

ElroyCOM Training selecteert de beste Engelstalige en Nederlandstalige academische trainers en acteurs, leidt ze intern op, en beheert en verbetert hun kwaliteit.

Wij luisteren uitvoerig naar de wensen van onze opdrachtgevers, vertalen dit naar de gevraagde expertise en koppelen de juiste trainer aan de opdracht. Daarbij adviseren wij je over de inhoud van de training, de organisatie, groepsgrootte, duur van de training, etc. Ons secretariaat helpt je snel met offertes, het inplannen van de juiste trainers en/of acteurs, en het organiseren van de training. Wij stellen samen met jou een programma op voor de training, ontwikkelen de training op basis van wetenschappelijke literatuur, sluiten aan bij de deelnemers door middel van intakeformulieren waarmee we het programma finetunen, verwerken de evaluaties en bellen je daarna voor een nabespreking.

Wat zijn de voordelen?

De voordelen van werken met ElroyCOM Training zijn:

  • Je huurt een specialistisch bureau in dat wetenschappers echt begrijpt.
  • Je kunt voor alle vragen rond vaardigheden bij ons terecht: we breiden ons aanbod continu uit.
  • Je hoeft niet steeds zelf op zoek naar de juiste trainers met de juiste expertise.
  • Het scheelt je tijd in communicatie, wanneer je meerdere trainingen of workshops met meerdere trainers en acteurs wilt inzetten.
  • Je kunt daardoor grote aantallen trainingen laten uitvoeren: wij zorgen voor de juiste trainers en acteurs op de juiste plek.
  • Wij bieden continuïteit: wanneer een trainer of acteur ziek is, regelen wij een vervanger.
  • Wij leveren al 20 jaar kwaliteit en werken bij de meeste universiteiten en hbo’s en wetenschappelijke instituten.

Conference