English Nederlands

Contact?
Klik hier of bel ons

06 48 40 22 06
stamp-schuin

Privacyverklaring

ElroyCOM hecht grote waarde aan de zorgvuldige en respectvolle omgang met haar contacten. Wij stellen het ons tot taak om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen.

ElroyCOM verplicht zich daarom tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de deelnemers aan trainings- of coachingstrajecten. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan ons en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.

Ook assessments, coaching- en intakegesprekken en intakeformulieren worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerder geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de assessee, coachee of trainee daar uitdrukkelijk en schriftelijk of per E-mail toestemming voor heeft gegeven.

Deze website gebruikt cookies louter voor de navigatie binnen de website. Op geen enkele wijze worden cookies gebruikt om persoonlijke gegevens op te slaan.